Najlepsza Przestrzeń Publiczna woj Opolskiego - Biblioteka w Głuchołazach

Wydarzenia
Termin: 2021-11-26

W kategorii w kategorii obiekt użyteczności publicznej nagrodę otrzymała - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach

33 zrealizowane projekty zakwalifikowały się do tegorocznego konkursu, rozgrywanego w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i obiekt użyteczności publicznej. Były to inwestycje. dzięki którym w przestrzeni publicznej zaszły znaczące zmiany – funkcjonalne, kompozycyjne, społeczne, kulturalne, techniczne i gospodarcze, co przełożyło się na ich atrakcyjność, funkcjonalność i wygodę, a także dostępność i bezpieczeństwo mieszkańców. Wśród przestrzeni publicznych dominowały tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i centra miejscowości, pełniące niejednokrotnie funkcje reprezentacyjne, natomiast wśród obiektów przeważały instytucje kulturalne oraz te związane z pomocą i aktywizacją społeczną. O laury walczyły zarówno inwestycje lokalne, jak i ponadlokalne, a nawet ponadregionalne

nagroda bibl

 

 

Terminy


  • 2021-11-26