tablica biblioteka logo

Zrealizowany budynek przeznaczony jest dla gminnej biblioteki w Głuchołazach wybudowanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa BIBLIOTEKA +.

W Kryteriach Certyfikatu Biblioteka+ wariant 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną określono minimum programowe, wymogi funkcjonalne i dotyczące wyposażenia obiektu uzależnione od wielkości gminy, czyli od liczby mieszkańców, którą biblioteka ma obsługiwać.

Minimalną powierzchnię samych pomieszczeń bibliotecznych dla gmin liczących powyżej 10 tys. mieszkańców określono na 400m2. Biblioteka powinna być dostosowana do obsługi różnych grup wiekowych i w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Powinna posiadać wypożyczalnie dla dorosłych i dzieci z wolnym dostępem do zbiorów, czytelnię, stanowiska komputerowe, pomieszczenia dla personelu. Wielkość księgozbioru uzależniona od liczby mieszkańców gminy powinna wynosić 65 tysięcy woluminów. Czytelnia komputerowa powinna posiadać minimum pięć stanowisk komputerowych. W wytycznych określono szczegółowo wymogi dotyczące wyposażenia Biblioteki+ w infrastrukturę teleinformatyczną, drukarki, kserokopiarki, projektory, łącza internetowe i telefoniczne, elektroniczny system biblioteczny.

Na program użytkowy biblioteki składają się:

- dwie wypożyczalnie - dla dzieci i dorosłych

- czytelnia -  w tym czytelnia prasy oraz komputerowa

- aneks socjalny – dla pracowników

- dwa magazynki podręczne z kserokopiarką i windą towarową

- dwa magazyny kompaktowe książek

- pokój opracowania zbiorów i pokój biurowy kierownika

- pomieszczenia sanitarne i gospodarcze

Biblioteka gminna funkcjonuje w ramach Centrum Kultury w Głuchołazach, stąd ograniczono ilość pokoi biurowych w samej bryle biblioteki. Istniejące pomieszczenia Centrum Kultury mogą być też wykorzystane dla organizowania przez bibliotekę spotkań autorskich, dodatkowych powierzchni magazynowych itp. Wejście główne do biblioteki prowadzi z obszernego holu – wielofunkcyjnej przestrzeni stanowiącej foyer sali widowiskowej Centrum Kultury, miejsc spotkań, organizowania wystaw, prelekcji itp. Dodatkowo przewidziano pomieszczenia magazynowe bezpośrednio przy scenie wykorzystywane na kulisy boczne sceny oraz pomieszczenie magazynowe pod nim.

Obszerny zespół sanitarny dostępny z foyer obsługuje zarówno bibliotekę, jak i salę widowiskową Centrum Kultury.

Charakterystyczne parametry techniczne zrealizowanego obiektu:

powierzchnia użytkowa budynku- 990,30 m2

w tym: pomieszczenia biblioteki - 537,4 m2

- foyer - 233,10 m2

- komunikacja bez foyer - 89,90 m2

razem komunikacja - 323,00 m2

- pomieszczenia przy scenie sali widowiskowej - 83,80 m2

- sanitariaty wspólne dla biblioteki i sali widowiskowej - 46,10 m2

Wszystkie założenia zostały zrealizowaneRozbiórka i budowa:
bibli 1

 bibli 2
bibli 3
Zrealizowany Budynek:

bibli 8

bibli 9

bibli 11

bibli 12

Otwarcie Biblioteki:

bibli 4

bibli 5
bibli 6

bibli 7
Centrum Kultury w Głuchołazach złożyło wniosek do Instytutu Książki w Krakowie Operatora Priorytetu 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. Celem Priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu ogłoszono nabór na zadania związane z budową, rozbudową, remontem oraz wyposażeniem budynku biblioteki.

Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 realizuje następujące cele szczegółowe Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

 • Dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb i standardów,
 • Stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych, w tym służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców,
 • Zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek,
 • Dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek przez ich dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych,
 • Rozwój partnerstwa publiczno-społecznego, a także partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi (także szkołami) na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Już tylko we wspomnieniach mieszkańców Głuchołaz pozostaje budynek starego kina. Został on wyburzony, a w tym miejscu powstanie nowoczesna biblioteka za około 3 miliony złotych.
  - To pierwszy etap długotrwałych prac - zapowiada Jan Ćwiek, dyrektor Centrum Kultury w Głuchołazach. - Równolegle do rozbiórki trwa przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu nowej biblioteki. Mamy już u siebie koncepcję architektoniczną, program funkcjonalno-użytkowy, ale teraz potrzebujemy projektu i dokładnego kosztorysu, aby móc ogłosić przetarg - dodaje.

  Proces budowy ma się zakończyć latem 2018 roku. Moim marzeniem jest, aby 21 września, w dzień Orderu Uśmiechu, odbyło się uroczyste otwarcie nowej biblioteki - zapowiada Jan Ćwiek.

  W nowej bibliotece mają znaleźć się miedzy innymi oddziały dla dzieci i dorosłych, biuro opracowania książek czy kawiarnia czytelnicza. Powstać ma również łącznik pomiędzy nowym budynkiem, a obecnym Centrum Kultury. Ma to być miejsce wystaw i spotkań artystycznych. Głuchołaska placówka na budowę otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w wysokości 2 milionów złotych..czytaj wiecej.jpg źródło (radio opole)


  WIZUALIZACJA