Konkurs - Mały Ilustrator

Biblioteka
Termin: 2017-05-05 09:00 - 2017-05-16 09:00

konkurs plastyczny maly ilustrator

Regulamin:

REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

XIII BIESIADA CZYTELNICZA

„Wielki Mały Ilustrator” – wiersze Wandy Chotomskiej

            

ORGANIZATOR    Centrum Kultury – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

48-340 Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy 7, Tel:774391698 wew.36

 

UCZESTNICY :

I – przedszkolaki

II - uczniowie klas I-III

III - uczniowie klas IV-VI 

Do konkursu zapraszamy dzieci z Gminy Głuchołazy

                                                                                                                 

TERMIN :           Ogłoszenie konkursu    03.04.2017 r.

                            Zakończenie konkursu   05.05.2017 r.

 

TECHNIKA:       dowolna, praca płaska                                     

                             format kartki minimum A4 ( 210 x297 mm)                                                                                                       

                             maksymalnie A3 ( 297x420 mm)                                                        

                               

Zamierzeniem Organizatora jest rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci  oraz promocja literatury dziecięcej.

                        

WARUNKI  UCZESTNICTWA:

1. Prace powinny być wykonane  samodzielni, ewentualnie pod kierunkiem nauczyciela, bądź rodzica.

2. Praca powinna  być indywidualna, a nie zespołowa.

3. Przy ocenianiu Organizator będzie brał pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, samodzielność, estetykę pracy, prace ocenianie będą w 3 kategoriach wiekowych.

4. Tematem pracy jest stworzenie ilustracji do wybranego wiersza bądź opowiadania Wandy Chotomskiej.

5. Do prac należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, grupa, nazwa szkoły, przedszkola, wiek dziecka, tytuł wiersza do którego powstała ilustracja – informacje prosimy zamieścić na odwrocie pracy.

6. Prace niezgodne z regulaminem  oraz oddane po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu.

Prace należy składać do 05.05.2017 r. w Bibliotece- Oddział dla dzieci.

NAGRODY: Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac oraz przyzna nagrody  i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 16.05.2017 w trakcie XIII Biesiady Czytelniczej

PRAWA ORGANIZATORA: Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo ich publikacji po zakończeniu  wystawy.

DODATKOWE INFORMACJE: Wszelkie informacje dotyczące konkursu udziela Oddział dla Dzieci i Młodzieży, tel. 77 4391 698 wew.36 w godzinach pracy Biblioteki.

 

 

Terminy


  • Od 2017-05-05 09:00 do 2017-05-16 09:00